Millora ambiental 2018

eurocatalana des de fa anys està compromesa amb la millora continua ambiental. En aquest sentit destaquem les següents millores ambientals que hem aconseguit al 2018:

Contribuir a la reducció de l’efecte hivernacle.

Per això hem reduït les emissions de CO2 a l’atmosfera. Això ho hem aconseguit gràcies a que hem continuat renovant la nostra flota de vehicles per d’altres més eficients que ens ha fet reduir el consum de CO2 un 4,52% el 2018.

L’any 2018 gràcies a la implantació de llums LED a l’oficina, hem reduït el consum elèctric respecte el 2017 un 1,7 % (notant-se sobretot en el tercer quadrimestre quan hem fet una reducció del 15,25 % respecte el quadrimestre anterior) i equival a una reducció de 121,7 Kg de CO2 equivalent. L’any 2019 està previst la implantació total de LEDS a l’oficina, el que representarà continuar amb aquesta reducció.

 

Compromesos amb l’entorn i amb la sostenibilitat

Des d’eurocatalana, contribuïm a la sostenibilitat a partir de la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient a 7 obres (233% més que a l’any 2017). Destaquem les següents actuacions:

  • Utilizació de fusta amb certificat FSC: S’ha fet servir als bancs de fusta amb certificat FSC a les obres de Reurbanització del carrer Cardenal Tedeschini de Barcelona, a les obres d’urbanització vores Via Augusta de Barcelona, i a l’Adequació de la plaça del Mil·lenari de Premià de Dalt. A les obres de condicionament i instal·lacions del Museu Casteller de Catalunya de Valls, també s’ha instal·lat paviment i panells de fusta.
  • Utilització de productes amb distintiu ambiental a les obres de recuperació de la façana edifici Repartidor de Barcelona i les obres d’arranjament de la mitgera de llevant de la Pça. Vuit de Març (Façana de l’aqüeducte) de Barcelona.
  • Valorització de runes per fer-se servir com a àrid per bases granulars a la “Reurbanització plaça Roja de Badalona”.
  • Fresat del paviment existent a la majoria de les obres d’urbanització. Amb aquesta mesura reduïm el soroll ambiental i la pols provocat per l’enderroc, i en la majoria dels casos es pot reutilitzar el residu generat com a àrids per paviments.

Hem de tenir en compte que habitualment el grau d’influència sobre els productes a fer servir en el procés constructiu sovint és baix, ja que estan definits en el projecte i nosaltres no els podem canviar amb facilitat.

Eurocatalana està compromesa amb l’entorn social. Per això col·labora amb empreses que afavoreixen la inserció de persones amb risc d’exclusió, així com amb entitats que fomenten a través de l’esport la igualtat.

 

Facilitar la construcció i el manteniment dels edificis i allargar-ne la seva vida útil

Al 2018 hem potenciat la nostra activitat de rehabilitació per ajudar a mantenir els edificis i així allargar-ne la seva vida útil.

La rehabilitació, sovint implica aplicar tècniques tradicionals de la construcció, sovint vinculat amb especialitats difícils de trobar. Aconseguim allargar la vida útil dels edificis al aplicar les tècniques amb les que es va construir inicialment.

També hem fomentat la rehabilitació a partir de la consolidació del patrocini a un curs sobre rehabilitació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

 

Amb totes aquestes accions volem fer una petita aportació a la conservació del medi ambient i fer el que estigui a les nostres mans per crear un negoci més sostenible.