Millora ambiental 2019

eurocatalana des de fa anys està compromesa amb la millora continua ambiental. En aquest sentit destaquem les següents millores ambientals que hem aconseguit al 2019:

Contribuir a la reducció de l’efecte hivernacle.

Per això hem reduït les emissions de CO2 a l’atmosfera gràcies a:

 • Flota de vehicles més ecològica. S’han incorporat vehicles híbrids amb gas amb etiqueta “eco” a la flota de vehicles d’empresa durant el 2019.
 • Acabar la implantació de les llums LED a l’oficina.

L’any 2019, gràcies a la implantació d’il·luminació amb LED a l’oficina, hem reduït el consum elèctric un 13,27% respecte el 2018, el que equival a una reducció de 895,7 Kg de CO2. En comparació amb la reducció de l’any 2018 respecte al 2017, on hi va haver una reducció tan sols del 1,7% , hem augmentat la reducció de Kg de CO2  en 774 kg. Cal destacar també que a cada un dels locals on s’ubiquen les oficines, després de la instal·lació de llums fluorescents LED també s’ha reduït el consum un 19,59% i un 4,32% respectivament.

Al 2019 ens subministraven l’electricitat dues companyies diferents, de les quals una disposava d’una etiqueta ecològica més eficient que l’altre (A vs. F). Al 2020 hem canviat de subministradora i tota l’energia s’ha contractat amb l’empresa més sostenible energèticament.

 

Compromesos amb l’entorn i amb la sostenibilitat

Des d’eurocatalana, contribuïm a la sostenibilitat a partir de la utilització de materials respectuosos amb el medi ambient a les obres d’una manera habitual, sempre que sigui viable. Durant el 2019 destaquem les següents actuacions:

 • Utilització de fusta amb certificat FSC a:
  • Instal·lació de bancs de fusta amb certificat FSC a les obres d’“Ordenació d’espais i rampes d’accés a l’estació del ferrocarril de Barberà del Vallès” i a les obres de “remodelació d’espais urbans del Barri Ciutat Cooperativa de Sant Boi de Llobregat”
  • Aplacats de fusta a l’“obra civil per adequar els espais de l’àrea audiovisual per la migració a l’HD del Parlament de Catalunya” i a les “obres de reforma de locals per convertir-los en un espai d’entitats del Barri del Raval”.
 • Utilització de productes amb distintiu ambiental a:
  • Utilització de pintura Reveton amb ecoetiqueta a les obres d’“Adequació i museografia del Museu Casteller de Valls
  • Instal·lació de paviment de linoleum amb etiqueta Der Blauer Engel a les “obres de reforma de locals per convertir-los en un espai d’entitats del Barri del Raval
  • Utilització de morter de calç ecològic a les obres de “Restauració de la xemeneia Can Ricart
  • Aplicació de dissolvent i morters de rejuntat ecològic a les obres de “Pintura i reforma de nuclis d’escala de l’aparcament de plaça de les Arts de Barcelona”
 • Valorització de residus d’asfalt: a totes les obres on s’ha hagut d’enderrocar paviment asfàltic s’ha fresat el paviment, minimitzant el soroll causat a l’entorn per la maquinària d’enderroc, i valoritzant el residu resultant.

Hem de tenir en compte que habitualment el grau d’influència sobre els productes a fer servir en el procés constructiu sovint és baix, ja que estan definits al projecte i requereixen d’autorització per la seva substitució.

A la vegada, eurocatalana està compromesa amb l’entorn social. Per això col·labora amb empreses que afavoreixen la inserció de persones amb risc d’exclusió, així com amb entitats que fomenten a través de l’esport la igualtat.

 

Facilitar la construcció i el manteniment dels edificis i allargar-ne la seva vida útil

Al 2019 hem consolidat la nostra activitat de rehabilitació per ajudar a mantenir els edificis i així allargar-ne la seva vida útil.

La rehabilitació, sovint implica aplicar tècniques tradicionals de la construcció, sovint vinculat amb especialitats difícils de trobar. Aconseguim allargar la vida útil dels edificis al aplicar les tècniques amb les que es va construir inicialment.

També hem fomentat la rehabilitació a partir de la consolidació del patrocini a un curs sobre rehabilitació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

 

Amb totes aquestes accions volem fer una petita aportació a la conservació del medi ambient i fer el que estigui a les nostres mans per crear un negoci més sostenible.