Obres
Riera d'en Font
Tancar
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font.
Localització:
Montgat
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona