Obres
RESTAURACIÓ CEL·LA SANTA MARTA MONESTIR DE PEDRALBES
Tancar
Restauració de la cel·la de Santa Marta del Reial Monestir de Pedralbes
Localització:
Barcelona
Client:
Institut de Cultura de Barcelona - ICUB
Direcció d'obra:
Josep M. Julià i Capdevila - JAAS
Autor del projecte:
Josep M. Julià i Capdevila - JAAS
Data finalització:
Desembre 23