Rehabilitació
Rehabilitació i acondicionament Castell de Castelldefels.
Obra civil
Reurbanització Rambla de Prim i passatges de Sant Martí.
Rehabilitació
Reforma interior d'habitatge a l'Eixample.
Restauració del patrimoni històricoartístic
Consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila del Park Güell.
Edificació terciària
Adequació d'oficines a El Born Centre Cultural.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja de Badalona.
Edificació industrial
Nau industrial per a magatzem i oficines a Sant Feliu de Llobregat.
Rehabilitació
Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici entre mitgeres.
Actualitat
Febrer, 2020
Comencen les obres de construcció de l’edifici C de l’ampliació de l’escola La Mar Bella al Poblenou. L’edifici C completarà […]
Xemeneia Can Ricart
Febrer, 2020
Finalitzats els treballs de rehabilitació i consolidació de la xemeneia del complex Can Ricart al Districte de Sant Martí de […]
Casa de les Vàlvules
Febrer, 2020
Finalitzen les obres d’adequació de l’espai interior de la Casa de les Vàlvules de la Torre de les Aigües. Les […]
Obres recents
Adequació de l'espai interior de la Casa de les Vàlvules de la Torre de les Aigües.
Patrimoni Historicoartístic
Remodelació espais urbans del barri Ciutat Cooperativa. Fase 2.6.
Obra civil
Restauració de la Torre Gabriel Folcher.
Patrimoni Historicoartístic
Obres de pintura, reforma de nuclis d'escala i senyalització interior de l'aparcament de plaça de les Arts.
Edificació