Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració dels sostres enteixinats policromats "C" i "J" de l'Edifici Vell de l'Ajuntament de Barcelona.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja de Badalona.
Edificació
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella del Poblenou. Barcelona.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Rehabilitació i acondicionament Castell de Castelldefels.
Rehabilitació
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Edificació industrial
Nau industrial per a magatzem i oficines a Sant Feliu de Llobregat.
Obra civil
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font a Montgat.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les façanes de maçoneria del castell de Torre Baró, al Districte de Nou Barris.
Obra civil
Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Rehabilitació
Reforma interior d'habitatge a l'Eixample.
Edificació
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella al Districte de Sant Martí. Construcció de l'edifici C.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les restes de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Rehabilitació
Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici entre mitgeres.
Obra civil
Reurbanització Rambla de Prim i passatges de Sant Martí.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila del Park Güell.
Actualitat
abril, 2021
Finalitza la restauració del sector J dels enteixinats històrics de l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona, mentre continuen els treballs […]
gener, 2021
eurocatalana construirà la nova coberta agrícola al Mercat del Vall d’Hebron. L’edifici del Mercat del Vall d’Hebron va ser objecte […]
desembre, 2020
Comencen les obres de reforma de la planta tercera de l’Ajuntament de Barcelona. L’actuació, que correspon a la tercera fase […]
Obres recents
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella a la plaça Sant Bernat Calbó. Construcció de l'edifici C.
Edificació
Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Obra civil
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Rehabilitació
Arranjament de la mitgera de llevant de la plaça Vuit de Març. Restauració dels arcs de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Patrimoni Historicoartístic