Edificació
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella al Districte de Sant Martí. Construcció de l'edifici C.
Obra civil
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font a Montgat..
Restauració del patrimoni historicoartístic
Rehabilitació i acondicionament Castell de Castelldefels.
Rehabilitació
Reforma interior d'habitatge a l'Eixample.
Edificació industrial
Nau industrial per a magatzem i oficines a Sant Feliu de Llobregat.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja de Badalona.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les restes de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Rehabilitació
Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici entre mitgeres.
Edificació terciària
Adequació d'oficines a El Born Centre Cultural.
Obra civil
Reurbanització Rambla de Prim i passatges de Sant Martí.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila del Park Güell.
Actualitat
agost, 2020
A finals de juliol representants de l’Ajuntament de Montgat i d’entitats locals van inaugurar la remodelació del Parc de la […]
juliol, 2020
eurocatalana construeix el nou vial d’accés al cementiri de Roques Blanques a El Papiol. Les obres per la construcció del […]
abril, 2020
BIMSA adjudica a eurocatalana la restauració dels enteixinats històrics, sectors C i J, de l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona. […]
Obres recents
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font.
Obra civil
Arranjament de la mitgera de llevant de la plaça Vuit de Març. Restauració dels arcs de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Patrimoni Historicoartístic
Adequació de locals per al seu ús per entitats del barri del Raval.
Edificació
Obres de restauració i consolidació estructural de la xemeneia del complex de Can Ricart.
Patrimoni Historicoartístic