Rehabilitació
Reforma de la planta tercera de la Casa Gran de l'Ajuntament de Barcelona. Fase III.
Obra civil
Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració dels sostres enteixinats policromats "C" i "J" de l'Edifici Vell de l'Ajuntament de Barcelona.
Edificació
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella del Poblenou. Barcelona.
Rehabilitació
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja de Badalona.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Rehabilitació i acondicionament Castell de Castelldefels.
Edificació industrial
Nau industrial per a magatzem i oficines a Sant Feliu de Llobregat.
Obra civil
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font a Montgat.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les façanes de maçoneria del castell de Torre Baró, al Districte de Nou Barris.
Rehabilitació
Reforma interior d'habitatge a l'Eixample.
Edificació
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella al Districte de Sant Martí. Construcció de l'edifici C.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les restes de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Rehabilitació
Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici entre mitgeres.
Obra civil
Reurbanització Rambla de Prim i passatges de Sant Martí.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila del Park Güell.
Actualitat
abril, 2021
Tot a punt per poder instal·la un hort urbà a la coberta del Mercat de Vall d’Hebron.    La coberta […]
abril, 2021
Finalitza la restauració del sector J dels enteixinats històrics de l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona, mentre continuen els treballs […]
desembre, 2020
Comencen les obres de reforma de la planta tercera de l’Ajuntament de Barcelona. L’actuació, que correspon a la tercera fase […]
Obres recents
Coberta agrícola al Mercat del Vall d'Hebron al Districte d'Horta-Guinardó.
Obra civil
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella a la plaça Sant Bernat Calbó. Construcció de l'edifici C.
Edificació
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Rehabilitació
Arranjament de la mitgera de llevant de la plaça Vuit de Març. Restauració dels arcs de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Patrimoni Historicoartístic