Restauració del patrimoni historicoartístic
Rehabilitació i acondicionament Castell de Castelldefels.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja de Badalona.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les restes de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Edificació industrial
Nau industrial per a magatzem i oficines a Sant Feliu de Llobregat.
Obra civil
Reurbanització Rambla de Prim i passatges de Sant Martí.
Rehabilitació
Reforma interior d'habitatge a l'Eixample.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila del Park Güell.
Edificació terciària
Adequació d'oficines a El Born Centre Cultural.
Rehabilitació
Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici entre mitgeres.
Actualitat
juny, 2020
Finalitzades les obres de construcció d’un centre de producció i acopi de biomassa a Sant Pere de Ribes. Les obres […]
abril, 2020
BIMSA adjudica a eurocatalana la restauració dels enteixinats històrics, sectors C i J, de l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona. […]
abril, 2020
eurocatalana renova el contracte de manteniment del Parlament de Catalunya. El contracte, que inclou les obres de manteniment integral de […]
Obres recents
Adequació de locals per al seu ús per entitats del barri del Raval.
Edificació
Adequació de l'espai interior de la Casa de les Vàlvules de la Torre de les Aigües.
Patrimoni Historicoartístic
Remodelació espais urbans del barri Ciutat Cooperativa. Fase 2.6.
Obra civil
Obres de pintura, reforma de nuclis d'escala i senyalització interior de l'aparcament de plaça de les Arts.
Edificació