Restauració del patrimoni historicoartístic
Rehabilitació i acondicionament Castell de Castelldefels.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja de Badalona.
Rehabilitació
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Edificació industrial
Nau industrial per a magatzem i oficines a Sant Feliu de Llobregat.
Obra civil
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font a Montgat.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les façanes de maçoneria del castell de Torre Baró, al Districte de Nou Barris.
Obra civil
Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Rehabilitació
Reforma interior d'habitatge a l'Eixample.
Edificació
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella al Districte de Sant Martí. Construcció de l'edifici C.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Restauració de les restes de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Rehabilitació
Rehabilitació i canvi d'ús d'edifici entre mitgeres.
Obra civil
Reurbanització Rambla de Prim i passatges de Sant Martí.
Restauració del patrimoni historicoartístic
Consolidació estructural i restitució dels revestiments dels quatre plafons de ceràmica i vidre a la Sala Hipòstila del Park Güell.
Actualitat
gener, 2021
eurocatalana construirà la nova coberta agrícola al Mercat del Vall d’Hebron. L’edifici del Mercat del Vall d’Hebron va ser objecte […]
desembre, 2020
Comencen les obres de reforma de la planta tercera de l’Ajuntament de Barcelona. L’actuació, que correspon a la tercera fase […]
Castell de Castelldefels
octubre, 2020
Comença la instal·lació de xarxes de seguretat per evitar els despreniments als merlets de les façanes i el torreó del […]
Obres recents
Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Obra civil
Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Rehabilitació
Arranjament de la mitgera de llevant de la plaça Vuit de Març. Restauració dels arcs de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Patrimoni Historicoartístic
Obres de restauració i consolidació estructural de la xemeneia del complex de Can Ricart.
Patrimoni Historicoartístic