Activitats i Serveis
eurocatalana desenvolupa la seva activitat en quatre àmbits: Obra Civil, Edificació i Rehabilitació, Restauració del Patrimoni Historicoartístic i Manteniment.
Obra civil
Edificació i Rehabilitació
Restauració del Patrimoni Historicoartístic
Manteniment
Obra civil

– Urbanitzacions de nova planta.

– Reordenació de zones urbanes consolidades.

– Arranjament de camins i pistes forestals, parcs i jardins, places, zones d’oci, passeres i passos inferiors sota camins, vials i carreteres, aparcaments en superfície, etc.

– Xarxes de serveis: aigua potable, xarxes de clavegueram, bombaments, contra incendis, reg per aspersió, difusió i degoteig, baixa i mitja tensió, centres de transformació, enllumenat públic, telecomunicacions i gas.

– Estacions de bombeig.

– Endegament de rieres i torrents.

– Obres de defensa del litoral.

– Instal·lacions portuàries.

– Obres de millora paisatgística.

– Treballs forestals.

– Instal·lació de pantalles acústiques.

– Instal·lacions de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.

– Reciclatge de runes.

Arranjament del vial d'accés al Cementiri de Roques Blanques.
Obra civil
Reurbanització de l'avinguda dels Alps i actualització del parc de Rosa Sensat.
Obra civil
Reurbanització dels passatges Foret, Auger i Jubany, entre la Rambla de Prim i el carrer Maresme, al Districte de Sant Martí.
Obra civil
Reurbanització de la plaça Roja i conservació i restauració del conjunt de mosaics obra de Joan Josep Tharrats i de l’escultura ”La Papallona” obra de Francesc Fornells-Pla.

Fotografies Joan Guillamat.
Obra civil
Edificació i Rehabilitació

– Construcció i rehabilitació d’edificacions industrials i terciàries.

– Construcció i rehabilitació d’instal·lacions esportives, socioculturals, educatives i de serveis, etc.

– Construcció i rehabilitació d’aparcaments.

– Rehabilitació integral d’edificis.

– Rehabilitació i restauració de façanes, patis, cobertes i  envolvent d’edificis.

– Aplicació de sistemes de millora de l’aïllament tèrmic.

– Rehabilitació i reforç estructural.

– Rehabilitació i posada al dia d’instal·lacions.

– Rehabilitació i restauració interior d’habitatges.

– Remuntes.

– Enderrocs.

Rehabilitació de la façana de la finca de passeig de Gràcia 98.
Edificació i rehabilitació
Obres de pintura, reforma de nuclis d'escala i senyalització interior de l'aparcament de plaça de les Arts.
Edificació i rehabilitació
Reforçament estructural de la fonamentació d'un edifici d'habitatges.
Edificació i rehabilitació
Construcció d’una nau logística amb oficines i magatzem.
Edificació i rehabilitació
Restauració del Patrimoni Historicoartístic

– Restauració i rehabilitació integral d’edificis catalogats.

– Restauració d’escultures
i monuments.

– Restauració de vitralls.

– Restauració de trencadissos.

– Restauració de pintures.

– Conservació i restauració de restes arqueològiques

Reparació estructural i constructiva i rehabilitació de les façanes i altres elements associats de l'Esglèsia de Santa Teresa de l'Infant Jesús.
Patrimoni Historicoartístic
Arranjament de la mitgera de llevant de la plaça Vuit de Març. Restauració dels arcs de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Patrimoni Historicoartístic
Obres de restauració i consolidació estructural de la xemeneia del complex de Can Ricart.
Patrimoni Historicoartístic
Acondicionament del nucli de comunicació vertical i de l’espai sotacoberta del castell de Castelldefels.
Patrimoni Historicoartístic
Manteniment

– Manteniment i conservació d’edificis i béns immobles historicoartístics.

– Manteniment i conservació de monuments.

– Manteniment i conservació de la via pública.

– Manteniment i conservació de xarxes de clavegueram i sanejament.

– Manteniment i conservació integral d’edificis.

Obres del contracte per la conservació i manteniment del Monestir de Pedralbes.
Manteniment
Obres de manteniment i conservació del Palau del Parlament de Catalunya.
Manteniment
Obres del contracte per la conservació i manteniment dels edificis historicoartístics de l’Ajuntament de Barcelona.
Manteniment