Actualitat
ADJUDICACIÓ RESTAURACIÓ ENTEIXINATS AJUNTAMENT

BIMSA adjudica a eurocatalana la restauració dels enteixinats històrics, sectors C i J, de l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona.

Els enteixinats estan situats a les crugies més occidentals del pati de l’edifici. En l’actualitat donen accés a la galeria porxada de l’antiga sala del Trentenari. L’edifici de l’Ajuntament de Barcelona (La Casa de la Ciutat) i els seus elements, està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local.

Històricament, aquests forjats es relacionen amb l’antic trentenari medieval, en relació a la situació que tindria la vella sala. Es té constància de notícies documentals de 1408 quan s’encarrega la compra de pintura i daurat. Al segle XVI consta la realització d’importants obres de reforma en el pati i estances annexes, però sense cap dada concreta documental sobre les transformacions de sostres o paviments. Pel que fa a la decoració pictòrica es podria pensar que estaria realitzada sincrònicament a la campanya del Saló de Cent, duta a terme entre els anys 1373-79. En els sondatges realitzats en l’any 2017, es va constatar que en les bigues, biguetes, motllures i cassetons, existia una decoració pictòrica subjacent, amagada sota la decoració actualment visible. Els 4 sondatges realitzats, en diversos elements del sostre van demostrar que hi havia un estrat pictòric de decoració medieval ocult.

La restauració dels enteixinats es portarà a terme per un equip de restauració amb contrastada experiència en aquest tipus d’actuacions. A més, l’equip d’eurocatalana disposa d’un ampli coneixement de l’Edifici Vell de l’Ajuntament de Barcelona, en el que des de l’any 2017, realitza els treballs i obres de conservació i manteniment junt amb altres edificis protegits patrimonialment de l’Ajuntament de Barcelona.