Actualitat
AQÜEDUCTE ROMÀ DE BARCELONA
Aqüeducte Romà

Han finalitzat les obres de restauració de les restes dels arcs de l’antic aqüeducte romà de Barcelona, integrat en una paret mitgera de la plaça Vuit de Març a Ciutat Vella.

Les obres han donat un tractament de façana a la paret mitgera que va quedar al descobert amb l’enderroc de les cases del carrer Duran i Bas, i que han permès recuperar els quatre arcs amb cinc pilastres d’aquesta antiga infraestructura romana. Es tracta de l’aqüeducte de Montcada que portava les aigües del riu Besòs des de Montcada fins a Barcino.

La seva construcció es pot ubicar al llarg del segle I dC, i és difícil assenyalar amb seguretat quan deixa de funcionar, tot i que al segle IV, quan es construeix el nou recinte emmurallat de la colònia, els aqüeductes continuen funcionant, així com la distribució interna de l’aigua.

L’actuació ha permès descobrir la base de les pilastres, mostrant el nivell original sobre el qual s’assentava l’aqüeducte, alliberar els arcs i les pilastres del mur que els conté i de les múltiples actuacions sobreposades que s’han fet. També s’ha obert un pati fins al sòl romà per desvelar la cara perpendicular de la mitgera de la darrera pilastra, recuperant el gruix i la percepció de profunditat. A la part superior de la mitgera, per sobre de les restes de l’aqüeducte i fins arribar al nivell del terrat, s’han recuperat per mostrar-les les restes de les antigues estances de l’edifici enderrocat.

Els treballs han requerit  del coneixement de les tècniques tradicionals de rehabilitació i han estat realitzats sota la supervisió i criteri d’un equip d’arqueologia.

Font: Viquipèdia