Actualitat
CERTIFICACIÓ AENOR RESPONSABILITAT SOCIAL

EUROCATALANA Obres i Serveis S.L. ha conseguit la Certificació del seu Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social segons l’estàndard IQNet SR10 per part d’AENOR.

Aquest sistema té les bases en el diàleg i transparència amb els diferents grups d’interès de l’empresa (clients, treballadors, proveïdors, administracions públiques, entorn social…) i la societat en general, per aconseguir els seus objectius:

  • Contribuir al desenvolupament sostenible, incloent la salut i el benestar de la societat.
  • Tenir en consideració les expectatives dels grups d’interès i el màxim respecte per l’entorn social i ambiental.
  • Promoure un comportament transparent i ètic.

El Sistema de Gestió Integrada d’EUROCATALANA està certificat segons les normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, UNE 166002:2006 i l’estàndard IQNet SR10. Basat en un procés de millora contínua,  el nostre Sistema de Gestió busca aconseguir l’excel·lència en totes les activitats dutes a terme per l’empresa, amb l’objectiu d’obtenir el màxim grau de qualitat a les nostres obres.

Certificat-IQNet-SR10