Actualitat
RESTAURACIÓ XEMENEIA CAN RICART
restauracio-consolidacio-xemeneia-can-ricart

Comencen els treballs per la rehabilitació i consolidació de la xemeneia del complex Can Ricart al Districte de Sant Martí de Barcelona.

Can Ricart és un dels tres grans conjunts industrials del segle XIX que queden a Barcelona. La fàbrica, originalment dedicada a la producció tèxtil, va ser dissenyada per arquitectes com Josep Oriol i Bernadet i Josep Fontserè i Mestre. El complex data de l’any 1853 i durant la segona meitat del segle XIX es van fer una ampliació i reforma.

La xemeneia disposa d’un nivell de protecció B (Bé Cultural d’Interès Local). És d’obra vista, de 39 metres d’alçada. Actualment presenta un estat de conservació deficient i s’han produït alguns despreniments de maons. A més presenta diferents esquerdes i part de la seva coronació ha desaparegut. 

Els treballs preveuen la rehabilitació exterior i el reforç estructural de la xemeneia. Es farà una neteja general exterior i es rejuntaran les juntes existents utilitzant morters de calç hidràulica. A més es cosiran les esquerdes existents i es reforçarà i consolidarà la superfície interior de la xemeneia. Els treballs previs de moviment de terres a l’entorn de la base de la xemeneia precisaran de seguiment per part d’un arqueòleg. A la part superior de la xemeneia s’instal·larà un parallamps.

Eurocatalana disposa d’experiència per obres de restauració i consolidació de xemeneies.