Construcció amb BIM

El BIM o modelatge d’informació de construcció, és un conjunt de processos i metodologies per la generació i gestió de dades d’un edifici o obra d’enginyeria civil durant el seu cicle de vida, utilitzant per a això un model digital compartit entre diferents actors de la cadena de valor. Per assegurar una gestió coherent de la informació i facilitar l’intercanvi de dades, BIM es basa en diversos estàndards internacionals.

BIM suposa l’evolució dels sistemes de disseny tradicionals basats en el pla, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D).

En el procés de construcció, un dels principals avantatges d’aquest sistema de treball és poder disposar d’un model virtual de l’edifici o construcció, el que permet:

  • Reduir costos en l’execució, minimitzant les incidències sorgides en l’execució
  • Reduir terminis d’execució, podent disposar d’una planificació més acurada i reduint les incidències en l’execució
  • Integrar la seguretat des de la fase de disseny

Construcció amb BIM Nau Industrial      

eurocatalana disposa d’un equip tècnic format per afrontar amb èxit el procés constructiu aplicant la metodologia BIM, que permet disposar d’un model virtual de l’edifici o de la construcció per reduir despeses i terminis en l’execució i integrar la seguretat des de la fase de disseny.