Actualitat
ESCOLA LA MAR BELLA

Comencen les obres de construcció de l’edifici C de l’ampliació de l’escola La Mar Bella al Poblenou.

L’edifici C completarà les obres de l’ampliació i reforma de l’escola La Mar Bella a la plaça  de Sant Bernat Calbó del Poblenou, projectades per SUMO Arquitectes. Disposa d’una superfície superior a mil metres quadrats, i un cop finalitzades les obres es destinarà a gimnàs de l’escola.

L’envolvent de l’edifici està formada per murs de formigó a les façanes sobre els que es sustenten forjats estructurals de fusta. Des del punt de vista energètic l’edifici disposa d’un alt grau d’eficiència, comptant entre d’altres amb una instal·lació fotovoltàica a la coberta.

Les obres han estat adjudicades a eurocatalana a través d’un contracte marc signat amb el Consorci d’Educació de Barcelona.