Actualitat
ACCESSOS ESTACIÓ BARBERÀ DEL VALLÈS
Accessos estacio Barberà

Comencen les obres d’ordenació dels espais i rampes dels accessos a l’estació del ferrocarril de Barberà del Vallès.

Les obres, promogudes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, venen a completar una primera fase executada l’any 2010, que va suprimir les barreres arquitectòniques per a comunicar el barri de Can Gorgs amb la Zona de l’Eixample, creuar via ferrocarril i facilitar l’accés a les parades del transport públic. L’àmbit de l’obra comprèn una superfície de més de 6.000 m2.

La present actuació preveu la construcció d’un carril de servei que transcorrerà paral·lel a les vies del tren. També s’acondicionarà i urbanitzarà l’espai lliure i la plaça J. Badia, tractant-la com a espai de pas i estada per al vianant en plataforma única.

L’entorn de l’obra és una zona sensible en la que caldrà garantir en tot moment els itineraris dels accessos a l’estació, i requereix de mantenir en servei les rampes i escales per assegurar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.