Actualitat
FAÇANA DE L'AQÜEDUCTE
Mitgera aqüeducte

Comencen els treballs per l’arranjament de la mitgera de la plaça Vuit de Març.

L’objectiu de les obres és donar un tractament de façana a la paret mitgera que va quedar al descobert amb l’enderroc de les cases del carrer Duran i Bas, mostrant les traces d’un tram de l’antic aqüeducte de Montcada que portava les aigües del riu Besòs des de Montcada fins a Barcino. A la base de la façana es poden apreciar actualment quatre arcs amb cinc pilastres d’aquesta antiga infraestructura romana.

L’actuació preveu descobrir la base de les pilastres, mostrant el nivell original en el qual s’assentava l’aqüeducte, alliberar els arcs i les pilastres del mur que els conté i de les múltiples actuacions sobreposades que s’han fet. També es preveu obrir el pati posterior fins al sòl romà per desvelar la cara perpendicular de mitgera de la darrera pilastra, recuperant el gruix i la percepció de profunditat. A la part superior de la mitgera, per sobre de les restes de l’aqüeducte i fins arribar al nivell del terrat, es mostraran les restes de les antigues estances de l’edifici .

Els treballs requereixen del coneixement de les tècniques tradicionals de rehabilitació i s’hauran de realitzar sota la supervisió i criteri d’un equip d’arqueologia.