Actualitat
RESTAURACIÓ FAÇANES INSTITUT RAVETLLAT-PLA

eurocatalana restaura les façanes de l’antic Institut Ravellat-Pla i actual seu de la Fundació Ramón Pla Armengol.

La seu de la Fundació Ramón Pla Armengol està ubicada a l’antiga casa/laboratori farmacèutic, propietat de Núria Pla, a l’Avinguda Verge de Montserrat, 114. 

L’Institut Ravetllat-Pla va ser fundat l’any 1919 pel veterinari Joaquim Ravetllat i Estech i el metge Ramon Pla i Armengol per a l’estudi de la etiopatogènia de la tuberculosi. Allà van gestar una teoria que les institucions mèdiques de l’època van considerar heterodoxa perquè no era verificable. Investigant amb els cavalls que tenien a la finca van desenvolupar dos productes contra la tuberculosi, l’Hemo-antitoxina i el Sèrum Ravetllat-Pla, coneguts popularment com a “sang de cavall”. L’Institut disposava d’unes cavallerisses amb més de 100 cavalls. Davant de la negativa de les institucions oficials de fabricar els productes es van convertir en una empresa privada que elaborava i comercialitzava els dos medicaments.

Durant la Guerra Civil, la casa va acollir al Govern Basc durant el seu exili a Barcelona. En concret, Manuel de Irujo, exercint de cap de la delegació del Govern Basc a Barcelona (Delegación General de Euzkadi en Catalunya), hi fixà la seva residència particular.

La Dra. Núria Pla Montseny (1916-2011), filla de Ramon Pla i directora de la institució des de 1940, va ser una personalitat polifacètica i moderna per a la seva època. Amb un gran sentit empresarial, es va fer càrrec de l’Institut Ravetllat-Pla fundat pel seu pare i Joaquín Ravetllat i va continuar les activitats científiques i comercials del mateix fins a 1980. Al mateix temps, la seva passió per la cultura i les arts la va portar a acumular el que arribaria a ser una gran col·lecció d’objectes d’arts decoratives espanyols, principalment mobiliari dels segles XVI al XIX, situada al seu domicili i en el que va ser la seu de l’Institut Ravetllat-Pla. La col·lecció de més de 800 peces, és el fruit d’un treball personal de recerca, estudi i restauració al llarg de més de seixanta anys que situen a Núria Pla com una de les col·leccionistes més admirables. És de destacar la col·lecció d’escriptoris (arquimeses) i arquelles espanyols i estrangers que constitueixen la més completa del món.

La Fundació també contribueix amb suport financer a projectes de diverses institucions de caritat cristiana i d’altres obres socials, seguint un acurat procés de selecció i control dels mateixos. Així, per exemple, s’ha aportat ajuda financera a un gran nombre de ONGs, hospitals, així com a institucions religioses missioneres. També s’ha contribuït a la construcció del Temple de la Sagrada Família.

L’any 2009, Núria Pla Montseny (1917-2011) va donar l’arxiu de l’Institut a la Unitat d’Història de la Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest arxiu conté tot el material científic i comercial generat per l’Institut durant el seu funcionament.

Al febrer de 2015 es va signar amb l’Ajuntament de Barcelona la cessió del terreny de gairebé 4 ha que envolta la casa per parc i jardí públic i així mantenir un pulmó verd dins la ciutat, com era desig de la fundadora.

Font: ViquipèdiaFundació Ramon Pla Armengol