Actualitat
OBRES POLÍGON INDUSTRIAL ROQUETES

Comencen les obres de reurbanització del polígon Roquetes de Sant Climent de Llobregat.

Els treballs previstos preveuen la nova pavimentació del carrer i les voreres, noves xarxes de serveis, jardineria i col·locació de mobiliari urbà. Les obres s’hauran de portar a terme per fases, mantenint l’accés permanent a les naus industrials per tal de minimitzar les molèsties causades per les obres a l’activitat dels negocis existents al polígon industrial.