Obres
ACCÉS AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
Tancar
Ordenació de l'accés al Consell Comarcal del Baix Llobregat, al parc de Torreblanca.


Fotografies de Josep Casanova
Localització:
Sant Just Desvern
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció d'obra:
Blanca Noguera - Jordi Larruy - AMB
Autora del projecte:
Blanca Noguera - AMB
Coordinador de Seguretat i Salut:
Daniel De Angel - Atenea Seguridad y Medio Ambiente S.A.U.
Data finalització:
Juliol 2021