Obres
Accés Centre Beta UPF
Tancar
Urbanització de l’accés al centre Beta, al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.
Localització:
Barcelona
Client:
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Direcció d'obra:
Antoni Montes - miba architects
Autor del projecte:
Antoni Montes - miba architects
Data finalització:
Desembre 2015