Obres
ACCÉS I TANCAMENTS C.F. CAN VILA, MOLLET DEL VALLÈS
Tancar
Nou accés i tancaments al Camp de Futbol de Can Vila
Localització:
Mollet del Vallès
Client:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Direcció d'obra:
Joaquim Royo | Mateu Navarro - Ajuntament de Mollet del Vallès
Autor del projecte:
Xavier Andreu - Arquitecte
Coordinador de Seguretat i Salut:
Albert Bagué - SGS Tecnos