Obres
Accessos estació Ferrocarril Barberà
Tancar
Ordenació dels espais i rampes d’accés a l’estació del ferrocarril de Barberà del Vallès.
Localització:
Barberà del Vallès
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció d'obra:
Maria Blanco - SBS Enginyers
Autor del projecte:
Maira González Trullàs - Arquitecta
Data finalització:
Setembre 2019