Obres
AMPLIACIÓ ESCOLA MAR BELLA. EDIFICI C
Tancar
Reforma i ampliació de l'Escola Mar Bella a la plaça Sant Bernat Calbó. Construcció de l'edifici C.
Localització:
Barcelona
Client:
Consorci d'Educació de Barcelona
Direcció d'obra:
Jordi Pagès Serra, Pasqual Bendicho Cabutó - SUMO arquitectes S.L.P. / Cristina Márquez Ruiz – E3 Solinteg
Autor del projecte:
Jordi Pagès Serra, Pasqual Bendicho Cabutó, Marc Camallonga Rodríguez – SUMO arquitectes S.L.P.
Project Management:
Aleix Alexandre - Pera Pardina Consultores / Mateu Tersol - Master Plan
Data finalització:
Febrer 2021