Obres
Pintura, reforma de nuclis d'escala i senyalització aparcament de plaça de les Arts.
Tancar
Obres de pintura, reforma de nuclis d'escala i senyalització interior de l'aparcament de plaça de les Arts.
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona de Serveis Municipals - BSM
Autor del projecte:
Federico Giacomelli
Direcció d'obra:
Federico Giacomelli
Data finalització:
Desembre 2019