Obres
ARRANJAMENT C. MONTSERRAT ROIG
Tancar
Arranjament del carrer Montserrat Roig (Fase I)
Localització:
Torrelles de Llobregat
Client:
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Direcció d'obra:
Joaquim Ventura - AMB
Autor del projecte:
Joaquim Ventura - AMB
Coordinador de Seguretat i Salut:
Daniela Ninova - e-scentia
Data finalització:
Juliol 2021