Obres
ARRANJAMENT I MILLORA PISTES ESPORTIVES C. TENERIFE
Tancar
Arranjament i millora dels entorns de les pistes esportives al carrer Tenerife, al Barri de Can Baró, Districte d'Horta-Guinardó
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. - BIMSA
Direcció d'obra:
Carlos Gutiérrez - GEMASTHAL S.L.
Autor del projecte:
Félix Belmar - PRODOP S.C.P.
Coordinador de Seguretat i Salut:
Bernardino Furones
Data finalització:
Febrer 24