Obres
CAMÍ DE CA L’ISIDRET
Tancar
Obres del projecte d’execució de la urbanització del Subsector 1 del Sector PMU Perú-Pere IV. Camí de Ca l’Isidret.
Localització:
Barcelona
Client:
Institut Municipal d’Urbanisme
Direcció d'obra:
SALVADOR MATAS ARQUITECTES – BELART ARQUITECTES TÈCNICS, S.L.P
Autor del projecte:
SALVADOR MATAS ARQUITECTES
Data finalització:
Febrer 2018