Obres
Camp de Futbol provisional de Vallbona
Tancar
Camp de futbol provisional de Vallbona, al Districte de Nou Barris
Localització:
Barcelona
Client:
Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A. - BIMSA
Direcció d'obra:
Joan Domingo - META Engineering | Miguel Rojo - SGS Tecnos
Autor del projecte:
Joan Domingo - META Engineering
Coordinador de Seguretat i Salut:
Annaïs Soler