Obres
CAPELLA ANTIC HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Tancar
Instal·lació d'un ascensor i nous serveis higiènics a la capella de l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Localització:
Barcelona
Client:
Institut de Cultura de Barcelona
Direcció d'obra:
Yaiza Terré Alonso
Autora del projecte:
Yaiza Terré Alonso
Coordinador de Seguretat i Salut:
Marta Serra Espaulella
Data finalització:
Maig 2022