Obres
Carrer Ponent Granollers
Tancar
Renovació de voreres del carrer Ponent entre els carrers Rec i Torras i Bages.
Localització:
Granollers
Client:
Ajuntament de Granollers
Direcció d'obra:
Serveis Tècnics Ajuntament de Granollers
Autor del projecte:
Serveis Tècnics Ajuntament de Granollers
Data finalització:
Agost 2017