Obres
CEMENTIRI DELS CAPUTXINS
Tancar
Rehabilitació de la cúpula, els pòrtics est i oest i altres elements ornamentals de la capella del cementiri.
Localització:
Mataró
Client:
Cementiris Metropolitans, CGC, S.L.
Autor del projecte:
Agàpit Borràs i Plana
Direcció d'obra:
Agàpit Borràs i Plana
Data finalització:
Maig 2018