Obres
Clava sector La Catalana
Tancar
Execució d'una clava per a la construcció del bombament provisional de les aigües residuals al sector la Catalana fase III.
Localització:
Sant Adrià de Besòs
Client:
JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR LA CATALANA