Obres
Instal·lació de cuina a l'Escola Entença
Tancar
Instal·lació de cuina a l'Escola Entença
Localització:
Barcelona
Client:
Consorci d'Educació de Barcelona
Autor del projecte:
Jordi Calafell Susagna
Coordinador de Seguretat i Salut:
Valentín LLaguno - Bureau Veritas
Project Management:
Aleix Alexandre - Bam7 Tècnics
Data finalització:
Desembre 2021