Obres
ENDERROCS CEMENTIRI DE MONTJUÏC
Tancar
Obres d'emergència d'enderroc de blocs de nínxols i testers al cementiri de Montjuïc
Localització:
Barcelona
Client:
Cementiris de Barcelona
Direcció d'obra:
Javier Gete-Alonso - SEGOS Management
Autor del projecte:
Javier Gete-Alonso - SEGOS Management
Data finalització:
Juny 2021