Obres
Estabilització de mur de gabions viladecans
Tancar
Estabilització de mur de gabions als carrers Marie Curie i Hispàcia de Viladecans
Localització:
Viladecans
Client:
DELTABCN - CONSORCI URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DELS SECTORS DE CA N'ALEMANY, CAN SABADELL I SERRAL LLARG
Direcció d'obra:
APPLUS - Juanjo Mas Vinyola
Autor del projecte:
STATIC INGENIERIA, SLPU - Miquel Rodríguez Niedenführ
Coordinador de Seguretat i Salut:
MACLA S.L. - Carlos Coca Martínez
Data finalització:
Novembre 2022