Obres
Façanes Correu Vell
Tancar
Restauració de façanes de la finca situada al carrer CorreuVell núm. 6, al Districte de Ciutat Vella.
Localització:
Barcelona
Client:
FOMENT DE CIUTAT S.A.
Direcció d'obra:
Clàudia Sanmartí i Martínez
Autor del projecte:
Clàudia Sanmartí i Martínez
Data finalització:
Agost 2016