Obres
IMPLANTACIÓ ASCENSOR ESCOLA ÀNGEL BAIXERAS
Tancar
Implantació d'un ascensor a l'escola Àngel Baixeras, al Districte de Ciutat Vella
Localització:
Barcelona
Client:
Consorci d'Educació de Barcelona
Direcció d'obra:
Gemma Serchs - Matters | Aleix Alexandre - Bam7 Tècnics
Autora del projecte:
Gemma Serch - Matters
Coordinador de Seguretat i Salut:
Aleix Alexandre - Bam7 Tècnics
Data finalització:
Gener 2022