Obres
INTERVENCIONS ESTRUCTURALS CEMENTIRI DE MONTJUÏC | FASE 6
Tancar
Intervencions estructurals de reparació, rehabilitació i consolidació de murs i vials a l'agrupació 13, Departaments 2 i 3, del Cementiri de Monjuïc
Localització:
Barcelona
Client:
Cementiris de Barcelona S.A.
Direcció d'obra:
Javier Gete-Alonso - Segos Management
Autor del projecte:
Javier Gete Alonso - SEGOS Management
Coordinador de Seguretat i Salut:
Carlos Ruiz - SEGOS Management