Obres
MANTENIMENT PARLAMENT DE CATALUNYA
Tancar
Obres de manteniment i conservació del Palau del Parlament de Catalunya 2016-2023.
Localització:
Barcelona
Client:
Parlament de Catalunya