Obres
MILLORA PARC DE CAN GORGS
Tancar
Millora de l'accessibilitat i la il·luminació del parc del Bosc de Can Gorgs.
Localització:
Barberà del Vallès
Client:
Ajuntament de Barberà del Vallès
Direcció d'obra:
Jona Garcia Medel - AMB
Autor del projecte:
Jona Garcia Medel - AMB
Coordinador de Seguretat i Salut:
Paola Suntasig - eSCENTIA GLOBAL
Data finalització:
Gener 2022