Obres
MILLORA TÈRMICA ENVOLVENT NAU OLIVA ARTÉS - MUHBA
Tancar
Obres de millora tèrmica de l'envolvent de la Nau Oliva Artés, al Districte de Sant Martí
Localització:
Barcelona
Client:
Institut de Cultura de Barcelona - ICUB
Direcció d'obra:
Xavier Ruscalleda - RGA Arquitectes SLP
Autor del projecte:
Xavier Ruscalleda - RGA Arquitectes SLP
Data finalització:
Abril 24