Obres
MILLORES PARC DE TORREBLANCA | TEMPLET
Tancar
Restauració del Templet del Parc de Torreblanca.
Localització:
Sant Just Desvern | Sant Joan Despí | Sant Feliu de Llobregat
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció d'obra:
Moisés Martínez - AMB
Autor del projecte:
Moisés Martínez - AMB
Coordinador de Seguretat i Salut:
Julia Ramírez - eSCENTIA GLOBAL
Data finalització:
Març 24