Obres
REHABILITACIÓ DE LA MITGERA DE L'AQÜEDUCTE ROMÀ
Tancar
Arranjament de la mitgera de llevant de la plaça Vuit de Març. Restauració dels arcs de l'antic aqüeducte romà de Barcelona.
Localització:
Barcelona
Client:
INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ I LA QUALITAT DE VIDA