Obres
Muralla de Can Xammmar
Tancar
Obres de restauració i consolidació de la muralla del segle XVI de can Xammar.

Triennal d'Arquitectura del Maresme - Premi Puig i Cadafalch 2007 Patrimoni.
Localització:
Mataró
Client:
PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. (PUMSA)