Obres
NAU INDUSTRIAL AL POLÍGON EL PLA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
Tancar
Nau industrial aïllada al polígon industrial el Pla.
Localització:
Sant Feliu de Llobregat
Direcció d'obra:
Gabriel Coll - Arquitecte
Autor del projecte:
Gabriel Coll - Arquitecte
Data finalització:
Juliol 2019