Obres
NAU LOGÍSTICA
Tancar
Construcció d’una nau logística amb oficines i magatzem.
Localització:
Sant Feliu de Llobregat
Client:
POLMERO S.L.
Direcció d'obra:
Javier Gete-Alonso Calera – SEGOS MANAGEMENT
Autor del projecte:
Carlos Ruiz Soria – SEGOS MANAGEMENT
Data finalització:
Febrer 2018