Obres
NAU LOGÍSTICA
Tancar
Construcció d’una nau logística amb oficines i magatzem.
Localització:
Sant Feliu de Llobregat
Client:
Grupo Cautex S.L.
Autor del projecte:
Segos Management S.L.
Direcció d'obra:
Segos Management S.L.
Data finalització:
Febrer 2018