Obres
ADEQUACIONS TÈCNIQUES I FUNCIONALS ESCOLA PRIM
Tancar
Adequacions tècniques i funcionals de l'Escola Prim, al Districte de Sant Martí
Localització:
Barcelona
Client:
Consorci d'Educació de Barcelona
Direcció d'obra:
Enric Peña - At3 Arquitectes Tècnics
Autor del projecte:
Robert Bago - Col·lectiu Brusi S.L.P
Coordinador de Seguretat i Salut:
Carlos Perez - Coestecnic S.L.P.
Project Management:
Gesob