Obres
Consolidació Torre Campanar UB
Tancar
Restauració i consolidació de la torre del rellotge del campanar de l’edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Localització:
Barcelona
Client:
Universitat de Barcelona
Direcció d'obra:
COTCA S.A. - Luis Alegre Heitzmann
Autor del projecte:
COTCA S.A. - Luis Alegre Heitzmann
Coordinador de Seguretat i Salut:
COTCA S.A. - Vicente Alegre Heitzmann
Data finalització:
Abril 2022