Obres
POLÍGON INDUSTRIAL LES ROQUETES
Tancar
Urbanització del Polígon Industrial Les Roquetes.
Localització:
Sant Climent de Llobregat
Client:
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Direcció d'obra:
Miquel Cardona i Roig
Data finalització:
Abril 2018