Obres
Parc de la Riera d'en Font
Tancar
Arranjament del tram baix de la riera d'en Font.
Localització:
Montgat
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Direcció d'obra:
José Alonso i Albert Puigdellívol - AMB
Autor del projecte:
José Alonso - AMB
Data finalització:
Juliol 2020