Obres
Parc Sant Vicenç dels Horts
Tancar
Urbanització del parc al solar de l'antiga escola Joan Juncadella.
Localització:
Sant Vicenç dels Horts
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Autor del projecte:
Josep Muxart i Escala
Data finalització:
Octubre 2015