Obres
PAVIMENTACIÓ CARRER PINTOR MURILLO
Tancar
Pavimentació del carrer Pintor Murillo.
Localització:
Barberà del Vallès
Client:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Data finalització:
Desembre 2018