Obres
Plaça Calvó
Tancar
Reurbanització de la plaça Calvó al Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
Localització:
Barcelona
Client:
BIM/SA
Direcció d'obra:
David Moreno - Carlos Ruiz
Autor del projecte:
Jordi Bellmunt Chiva - BELLMUNT - BUSCEMI ARQUITECTES
Data finalització:
Setembre 2016